onsdag 6. april 2016

Rødhette...

Rødhette og Gulli

Hvor er du hen a Rødhette


Der var du jo Marie...eh Rødhette mente jegSkal jeg stå sånn rolig nå? Sånn, nå var vi fine  -  Rødhette  *k n e g g*


Da tællær vi videre

Fryser jeg Marie f***  Rødhette...

 Reiser hjem vi fottografen... hadet a..

Det var godt at han gikk Marie, jeg måtte så ille prompe..


- r o g e r s  p i x l e r -

r o g e r l a u r i t z e n


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar